Voor welke zorgvragen?

Een GZ-psycholoog/orthopedagoog in de Generalistische Basis-GGZ (BGGZ) behandelt matig tot ernstige aandoeningen.

Onderstaand ziet u een lijst met de meest voorkomende aandoeningen bij volwassenen die worden vergoed vanuit uw basisverzekering:

 • Depressie of stemmingsstoornis
 • Angst 
 • Paniek
 • Eetstoornissen
 • Slaapstoornissen
 • Dwang- en drangstoornissen of stoornissen in de impulsbeheersing
 • Piekerstoonissen
 • Milde seksuele stoornissen
 • Verwerken van traumatische gebeurtenissen

Er zijn een aantal klachten of aandoeningen niet worden vergoed uit de basisverzekering:

 • Behandeling van problemen in de werksfeer
 • Aanpassingsstoornissen 
 • Relatieproblemen

Natuurlijk kunnen en willen we deze problematiek wel behandelen. Echter, de kosten kunnen dan niet worden gedekt uit uw basisverzekering. U zult deze dan zelf moeten betalen. Er zijn enkele aanvullende verzekeringen die deze kosten wel dekken. U kunt dit het beste zelf even uitzoeken voordat u een afspraak met ons maakt.

 

Het behandelaanbod van onze praktijk:

- Angststoornissen, zoals faalangst of paniekstoornis

- Depressie

- Ontwikkelingsstoornissen, zoals AD(H)D, PDD-NOS, autisme

- Somatisch onvoldoende verklaarde lichameijke klachten

- Slaapstoornissen

- Eetstoornissen

- Trauma

- Dwangstoornis, zoals o.a. smetvrees

- Hechtingsstoornis

- Gezinsproblemen door psychiatrische problematiek  

- Diagnostiek ten aanzien van intelligentie 

- Rouw

 

De orthopedagoog

De orthopedagoog geeft hulp aan kinderen en jongeren van 0-18 jaar en hun ouders.

Als u uw kind wilt aanmelden kunt u uw (huis)arts of het gebiedsteam in uw gemeente vragen om een verwijzing. Onderstaand ziet u een lijst met de meest voorkomende vragen/zorgen van ouders die hun kind aanmelden.

 • U merkt dat uw kind zich anders ontwikkelt dan andere kinderen.

 • Uw kind zit niet lekker in zijn vel, hetgeen onder andere kan blijken uit: buikpijn- en/of hoofdpijnklachten of slecht slapen.

 • U krijgt signalen dat het op school niet goed gaat. Bijvoorbeeld de leerprestaties vallen tegen, of uw kind moet misschien teveel op zijn tenen lopen, of lijkt zich te vervelen.

 • U speelt met de gedachte dat uw kind hoogbegaafd is, last heeft van ADHD, of andere problemen

 • Er sprake is van gedragsklachten (bijv. vaak huilen, slecht eten, agressief gedrag, driftbuien, vaak ruzie maken)

 • Er sprake is van sociaal-emotionele problemen  (bijv. verlegen/teruggetrokken, (sociaal) angstig, geen vriend(inn)en, geringe weerbaarheid, dwanghandelingen of –gedachten, gepest worden, depressiviteit)

 • Er sprake is van faalangst/onzekerheid

 • U heeft opvoedingsvragen (bijv. hoe stel ik grenzen, hoe ga ik om met (faal)angst van mijn kind, kan ik het spel van mijn kind begeleiden)

 • Er sprake is van onbegrepen lichamelijke klachten (bijv. slaapproblemen, buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid)

 • Er sprake is van werkhoudingsproblemen (bijv. snel afgeleid zijn, dromerigheid, motivatieproblemen, interesseproblemen)

Als u beter wilt begrijpen wat er aan de hand is en behoefte heeft aan deskundig advies, dan kunt u met dit soort vragen bij de orthopedagoog terecht.

Vergoeding orthopedagoog:

Wij hebben contracten met alle Friese gemeenten. Dit betekent dat de gemeente waar u woont de geboden zorg vergoedt, mits u een verwijzing heeft van een arts of het gebiedsteam van uw gemeente.  

Contact

Telefoon 0519-34 64 63
 

Centrum voor Basis GGZ Dokkum Burgum

Oostersingel 17
9101 KL Dokkum
Telefoon:
0519-34 64 63
Fax:
0519-34 63 55
Mobiel: 06-55706268:
Routebeschrijving >