Samenwerking met huisartsen

In het nieuwe stelsel geestelijke gezondheidszorg wordt meer samenwerking gevraagd tussen huisartsen en Generalistische Basis GGZ. 

Met de huisartsen in Dokkum zijn wij al geruime tijd bezig deze samenwerking gestalte te geven. Zo hebben we al jaren een eerstelijnsoverleg. In dit overleg komen hulpverleners die werkzaam zijn binnen de eerstelijn bij elkaar om ontwikkelingen in een ieders vakgebied met elkaar te bespreken. Ook is het eerstelijnsoverleg bedoeld om goed op de hoogte de blijven van de mogelijkheden van zorg in de diverse eerstelijnsdisciplines. 

Om u een indruk te geven wie er aan dit overleg deelnemen volgt hier een opsomming:

- huisartsen

- psychologen

- maatschappelijkwerk

- WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)

- thuiszorg

- VNN (Verslavingszorg Noord Nederland)

Huisarsen en psychologen in Dokkum hebben beleid ontwikkeld over Geestelijke Gezondheidszorg na 2013. Dit beleid is beschreven in een programmaplan en de uitwerking hiervan is in volle gang. Hierbij is het verhogen van kwaliteit in de GGZorg het belangrijkste uitgangspunt. We zijn druk bezig met het ontwikkelen van zorgpaden waarin uitgeschreven staat hoe de zorg moet plaatsvinden, door wie en hoe die zorg zo goed mogelijk geleverd kan worden in een tijd die zich kenmerkt door bezuinigingen in de gezondheidszorg. Dit vraag samenwerking tussen de eerstelijnszorgers (huisartsen en psychologen) en de tweedelijnszorgers (GGZ instellingen).

Contact

Telefoon 0519-34 64 63
 

Centrum voor Basis GGZ Dokkum Burgum

Oostersingel 17
9101 KL Dokkum
Telefoon:
0519-34 64 63
Fax:
0519-34 63 55
Mobiel: 06-55706268:
Routebeschrijving >