Werkwijze Aukje Eringa, orthopedagoog-generalist

Mw. A. (Aukje) Eringa MSc.  

Orthopedagoog NVO/ Orthopedagoog-Generalist 

psychologen.aukje@protonmail.com 

Tel:  06-12350094 

Berichten voor Aukje doorgeven op bovenstaand nummer. 

Aukje werkt op maandag, donderdag en vrijdag. 

            

De orthopedagoog-generalist 

Het opgroeien en opvoeden van kinderen gaat in de meeste gevallen soepel, maar soms loop je als ouder tegen situaties aan, waarin je merkt dat je advies nodig hebt. Dat kan op verschillende gebieden liggen. Dan kan het nuttig zijn om deskundig advies in te winnen bij een orthopedagoog. 

Bij het Centrum voor Basis GGZ Dokkum-Burgum kunnen kinderen en adolescenten van 0-18 jaar terecht voor diagnostiek en behandeling bij diverse sociale, emotionele, ontwikkelings- , gedrags- of leerproblemen. Dit kan op verwijzing van de huisarts, kinderarts, gebiedsteam of een gecertificeerde instelling. Ook kunt u uw kind aanmelden op eigen initiatief*. De hulp is voor kind, ouder(s)/verzorger(s) en indien gewenst de school. De hulp richt zich op het verwerven van inzicht, (zelf)vertrouwen en klachtenreductie. 

  

Wie ben ik? 

Mijn naam is Aukje Eringa. Vaak word ik geraakt door de kracht, de creativiteit en het uniek zijn van kinderen en jongeren.  Ik probeer goed te luisteren en af te stemmen op de hulpvraag van ouders en kind. Dit probeer ik door rustig, betrokken en integer te zijn. Ik heb ervaring in het basisonderwijs. Er kan in de gesprekken Fries gesproken worden, als u dat wenst.

Ik ben afgestudeerd als Orthopedagoog-Generalist. Dit betekent dat ik zowel de intake als de diagnostiek doe, diagnoses mag stellen en de behandeling uitvoer.

 

Voor wie? 

Voor alle kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders en evt de school.   

 

Voor welke problemen? 

Er wordt diagnostiek en behandeling geboden voor verschillende problemen van jeugdigen en hun gezin.

U kunt hierbij denken aan hulpvragen op het gebied van: 

  • Gedrag (bv driftbuien, onrustig, vaak ruzie); ADHD, ADD, autisme, SPCD (voorheen PDD-NOS) 
  • De Sociale en/of emotionele ontwikkeling (bv geen vrienden, (sociale of faal-) angst. teruggetrokken, laag zelfbeeld, geringe weerbaarheid, gepest worden, somber/depressiviteit, dwang 
  • Opvoedingsvragen (bv hoe kan ik mijn kind helpen bij (faal)angst, somberheid, adhd/pdd-nos/autisme, etc ?) 
  • Onduidelijke lichamelijke klachten (bv moeheid, buikpijn, hoofdpijn, slaapproblemen), zonder medische oorzaak 
  • Traumaverwerking (bv verlies van een dierbare of na een andere ingrijpende gebeurtenis) 
  • Werkhoudingsproblemen (bv moeilijk tot werken komen, snel afgeleid zijn, motivatieproblemen) 
  • Hoogbegaafdheid of moeilijk kunnen leren

 

Aanmelden en vergoeding 

U kunt uw kind op verwijzing van de huisarts, kinder-/jeugdarts, het gebiedsteam, een gecertificeerde instelling of op eigen initiatief aanmelden. Wanneer u een verwijzing heeft, dan declareren wij de kosten bij de gemeente. U hoeft in dit geval geen eigen bijdrage te betalen. We hebben een contract met de Friese gemeenten in onze regio.

*Wanneer u uw kind op eigen initiatief aanmeldt, zijn de kosten voor uw eigen rekening. Zie hiervoor het kopje Tarieven.

Aanmelden kan via het Contactformulier

  

Consultatie door professionals 

Huisartsen, kinderartsen, medewerkers gebiedsteam, regiecentrum voor bescherming en veiligheid of andere zorg-/onderwijsprofessionals in het werkveld rondom jeugdigen kunnen vrijblijvend contact opnemen voor een korte consultatie over een cliënt. Dit kan op tel.nr. 0519-346463/06-12350094 of via de mail: psychologen.aukje@protonmail.com.   

  

Werkwijze 

Intake 

In het eerste gesprek worden de klachten en de hulpvragen geïnventariseerd. Na het eerste gesprek worden vragenlijsten digitaal toezeonden. Op basis van de verworven informatie wordt een (voorlopige) diagnose gesteld en een behandelplan opgesteld. In het tweede gesprek worden de uitkomsten van de diagnostiek en het behandelplan besproken. Hierin wordt beschreven welke vorm van behandeling passend is. Per geval wordt bepaald, vaak in overleg met ouders en evt de school, of aanvullend (intelligentie-) onderzoek wenselijk is.   

Diagnostiek 

Afhankelijk van de hulpvraag nemen wij een meer of minder uitgebreid individueel testonderzoek af. Hierbij kunt u denken aan een sociaal en/of emotioneel onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek en/of een intelligentieonderzoek. Ook kan het gaan om een observatie in onze praktijk, thuis, op school, de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. 

Behandeling 

Een behandeling in de Generalistische Basis GGZ is in principe kortdurend en generalistisch. De behandeling is gericht op versterking van de draagkracht van het kind, de jeugdige en/of ouders. Het doel van de behandeling kan zijn: vermindering van de klachten of om kunnen gaan met de klachten. 

Er wordt volgens diverse behandelmethoden gewerkt. Er wordt psycho-educatie geboden, cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie (begeleiding ouders en evt school), EMDR en oplossingsgerichte therapie. Bij de behandeling van kinderen in de basisschoolleeftijd wordt regelmatig gebruik gemaakt van spelmateriaal. 

Een behandeling kan individueel gegeven worden aan het kind/de jeugdige of aan de ouders. Meestal wordt deze afwisselend gegeven aan het kind/de jeugdige, de ouders of gezamenlijk. Bij een individuele behandeling van kinderen of jeugdigen worden de ouders doorgaans actief betrokken. Indien gewenst kan de school, na toestemming van ouders (en jeugdige), zowel tijdens de diagnostische als tijdens de behandelfase worden betrokken.  

De duur van de behandeling is afhankelijk van de hulpvraag, aard en ernst van de problemen en varieert van 8 tot 30 behandelsessies. 

---------

 

Kind en Jeugd Team Dokkum

Er wordt samengewerkt met een kinderdiëtiste, een (preverbaal) logopediste, twee kinderfysiotherapeuten en een (kinder)ergotherapeute in de regio. Binnen het Kind en Jeugd Team Dokkum kan de zorg voor jeugdigen op deze manier multidisciplinair op elkaar worden afgestemd. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website: www.kindenjeugdteamdokkum.nl  

 

Aukje Eringa       NVO: 17781                      Centrum voor Basis-GGZ Dokkum-Burgum 

 

 

Contact

Telefoon 0519-34 64 63
 

Centrum voor Basis GGZ Dokkum Burgum

Oostersingel 17
9101 KL Dokkum
Telefoon:
0519-34 64 63
Fax:
0519-34 63 55
Mobiel: 06-55706268:
Routebeschrijving >