Met psychologen in Fryslan

Nu onze zorg zwaarder wordt en complexer is het noodzakelijk om als psychologen meer samenwerking met elkaar te zoeken. 

We doen dit al jaren binnen de regionale afdeling van onze beroepsvereniging de LVE. Deze afdeling komt een aantal malen per jaar bij elkaar om ontwikkelingen in ons vakgebied (op provinciaal niveau) met elkaar te bespreken.

Daarnaast heeft de regionale afdeling van de LVE Fryslan het initiatief genomen tot het ontwikkelen van een zorggroep Psyzorg Fryslan, waarin Friese psychologen zich organiseren om zo gezamenlijk een serieuze gesprekspartner en aanspreekpunt te zijn in de BGGZorg in Fryslan, die mandaat hebben in gesprek met zorgverzekeraars – ketenpartners , verwijzers en gemeentes. Zo proberen we te werken aan optimaliseren van communicatie c.q samenwerking met deze partijen. We willen ons als zorggroep graag profileren als deskundige partners in de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg of Basis GGZ en het karakter hiervan te behouden.

 

Contact

Telefoon 0519-34 64 63
 

Centrum voor Basis GGZ Dokkum Burgum

Oostersingel 17
9101 KL Dokkum
Telefoon:
0519-34 64 63
Fax:
0519-34 63 55
Mobiel: 06-55706268:
Routebeschrijving >