Informatie voor verwijzers naar BGGZ / voorbeeld verwijsbrief

Onderstaande bepaling krijgen wij voorgelegd in onze BGGZ contracten. Wilt u hiermee rekening houden bij het schrijven van een Verwijsbrief

In zijn algemeenheid geldt dat er tijdregistratie kan plaatsvinden op de DBC indien er een geldende verwijsbrief aanwezig is. De

datum van de verwijsbrief is hierbij leidend indien er controles plaats vinden. De verwijsbrief is geldend indien hij voldoet aan de

volgende eisen:

- Er is sprake van een Schriftelijke verwijsbrief/ Zorgmail

- Verwijzing specificeert naar GBGGZ of SGGZ

- De verwijzing bevat:

➢ • beschrijving van de (vermoede ) psychische stoornis

➢ • De verwijzing bevat de naam en woonplaats van verwijzer

➢ • Handtekening en/of stempel van verwijzer

➢ • AGB-code van verwijzer (NR/CU-717)

➢ • Naam, adres, geboortedatum en inschrijfnummer van de verzekerde

Indien de verwijzing niet aan bovengenoemde eisen voldoet is er geen sprake van een geldende verwijzing en dient dit aan de verwijzer teruggekoppeld te worden om de juiste informatie beschikbaar te krijgen via de verwijzer. VGZ stimuleert verwijzers gebruik te maken van de NHG richtlijn voor verwijsinformatie.

Uitzondering hierop zijn patiënten die in een crisis een eerste contact met de zorgaanbieder hebben

 

Voorbeeld verwijsbrief naar BGGZ

d.d. 

 

Geachte collega,  

Hierbij verwijs ik:

Naam

geb.datum

Adres + woonplaats

BSN

met een vermoeden op een                                  stoornis waarvoor gaarne nadere diagnostiek en behandeling.

Screening heeft plaatsgevonden (gelieve het instrument te benoemen) en de uitkomsten van het screeningsformulier zijn aanleiding voor verwijzing naar de BGGZ.

 

 

Met collegiale groet,

Naam

Adres

Woonplaats 

AGBcode 

 

 

psychologen-johanna@kpnmail.nl

              

Contact

Telefoon 0519-34 64 63
 

Centrum voor Basis GGZ Dokkum Burgum

Oostersingel 17
9101 KL Dokkum
Telefoon:
0519-34 64 63
Fax:
0519-34 63 55
Mobiel: 06-55706268:
Routebeschrijving >